Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů nám leží obzvlášť na srdci. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě ustanovení právních předpisů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Vaše práva

V souvislosti s Vašimi osobními údaji Vám v zásadě náleží právo na přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu se zpracováním údajů a právo vznést námitky proti zpracování údajů. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů dochází k porušování právních předpisů o ochraně údajů nebo jiným způsobem k porušování Vašich nároků podle právních předpisů o ochraně údajů, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. V našem oboru však přijímáme všechna opatření přiměřená stavu techniky a povaze, rozsahu a účelu zpracování údajů, která jsou vhodná pro dosažení úrovně zabezpečení odpovídající danému riziku, a provádíme pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti našich technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení údajů.

Kontaktní formulář

Pokud se s námi spojíte prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, uložíme Vámi uvedené údaje pro účely vyřízení Vašeho dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k tomu, abychom mohli naši nabídku upravovat tak, aby byla uživatelsky přívětivá. Některé cookies zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožní nám rozpoznat při Vaší příští návštěvě Váš prohlížeč. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že Vás bude o používání cookies informovat a Vy je povolíte jen v jednotlivém případě. Při deaktivace cookies může být funkčnost našich webových stránek omezená.

Analýza webu

Google Analytics a Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají k analýze využívání webových stránek uživateli službu „Google Analytics“, kterou nabízí společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba využívá „cookies“ – textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné prostřednictvím cookies jsou obvykle posílány na server Google v USA, kde jsou ukládány. Na těchto webových stránkách se používá IP anonymizace. IP adresa uživatelů je v členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Díky tomuto zkrácení neodkazuje Vaše IP adresa na Vaši osobu. V rámci dohody o zpracování údajů, kterou provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google Inc., vyhotovuje společnost Google Inc. na základě shromážděných informací vyhodnocení používání webových stránek a aktivity na webových stránkách a poskytuje služby spojené s používáním internetu. Máte možnost zabránit ukládání cookies ve svém zařízení tím, že provedete ve svém prohlížeči příslušná nastavení. Pokud nejsou ve Vašem prohlížeči povoleny cookies, není zaručeno, že budete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek bez omezení. Můžete rovněž prostřednictvím modulu plug-in prohlížeče zabránit tomu, aby byly informace shromážděné soubory cookie (včetně Vaší IP adresy) zasílány společnosti Google Inc. a jí využívány. Přes níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému modulu plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Zde naleznete další informace o používání údajů společností Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Tyto webové stránky používají rovněž službu Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze přes plochu spravovat tagy webových stránek. Tagy jsou malé elementy kódů, které slouží mimo jiné k měření přenosu a chování uživatelů. Google Tag Manager realizuje pouze tagy. Nejsou tak používány cookies a nejsou tedy shromažďovány žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které zase případně shromažďují údaje. Google Tag Manager však tyto údaje nevyužívá. Pokud byla na úrovni domény nebo na úrovni cookies provedena deaktivace, zůstane zachována pro všechny sledovací kódy, pokud jsou realizovány Google Tag Managerem. Pokud byla na úrovni domény nebo na úrovni cookies provedena deaktivace, zůstane zachována pro všechny sledovací kódy, které jsou realizovány Google Tag Managerem. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Kontakt na společnost EDITEL

V případě dotazů nebo dalších informací k ochraně údajů ve společnosti EDITEL jsme Vám rádi k dispozici:

Martina Novaková
+420 / 261 009 011
info@editel.cz

Tiráž

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.