Základní pojmy EDI pro oblast automotive / Slovníček

Zde najdete nejdůležitější pojmy pro elektronickou výměnu dat (EDI) v odvětví automotive s podrobným vysvětlením. V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky+420 / 261 009 011.

EDI pro odvětví automotive

od AS2 ke XML

 • AS2

  AS2 (zkratka anglického Applicability Statement 2) je komunikační protokol používaný pro elektronickou výměnu dat mezi obchodními partnery založený na protokolu HTTP s použitím standardu S/MIME.

 • ASN

  ASN (zkratka anglického Advanced Shipping Notice) je avízo expedice zboží. ASN obsahuje ve většině případů informace o čase dodávky a jejích podrobnostech, aby se zákazník mohl připravit na její přijetí. Představuje nezbytnou součást systému JIT (Just in Time). Je implementována např. pomocí zprávy DESADV dle standardu EDIFACT, VDA 4987 nebo X12 EDI 856.

 • CAD / CAM

  CAD (zkratka anglického Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) se používají pro vysoce přesné návrhy, modelování a tvorbu produktů. Soubory CAD a CAM mohou být také předávány v elektronické podobě, pomocí EDI.

 • CALDEL

  CALDEL (zkratka anglického Call delivery) je EDI zpráva ve standardu ODETTE. založená na DELJIT (zkratka anglického DELivery Just In Time) dle standardu EDIFACT. Obsahuje instrukce pro dodávky na montážní linky v režimu JIT s krátkým termínem dodání.

 • CCF

  CCF je EDI clearingové centrum poskytované společností TELEDIN. Bylo vyvinuto speciálně pro oblasti automotive a maloobchodu. Služba nabízí připojení k nejdůležitějším VAN sítím a podporuje všechny současné EDI standardy jako EDIFACT, ODETTE, VDA nebo X12 a formáty zpráv používané dodavateli ERP a WMS systémů jako např. XML, IDoc, poziční textové soubory nebo csv.

 • DELFOR

  DELFOR (zkratka anglického Delivery forecast and instruction – plan dodávek) je zpráva dle standardu EDIFACT používaná v odvětví automotive v objednávkovém procesu. Odesílá ji OEM (Original Equipment Manufacturer) dodavateli a slouží k upřesnění harmonogramu a požadavků na termíny dodávek, množství, balení atd.

 • DELJIT

  DELJIT (zkratka anglického Delivery Just in time) je zpráva dle standardu EDIFACT určená k předávání pokynů dodavateli o přesné posloupnosti dodávek a požadavků v režimu Just In Time (JIT). Slouží k doplnění plánu dodávek (DELFOR). Použití této zprávy usnadňuje realizaci JIT objednávek, protože poskytuje zákazníkovi mechanismus k vytvoření přesného harmonogramu dodávek v režimu 24 hodin denně a při častějších dodávkách než v případě použití zpráv DELFOR, např. při frekvenci každodenního plánování dodávek oproti týdennímu.

 • DESADV

  DESADV (zkratka anglického DESpatch ADVice) je zpráva dle standardu EDIFACT odesílaná dodavatelem zákazníkovi, která pokrývá potřeby procesu ASN a obsahuje informace o reálně dodávaném materiálu a součástkách. Obvykle se zasílá dříve, než dojde k dodání zboží do skladu nebo na montážní linku, aby si mohl zákazník lépe naplánovat vykládku a výrobní kapacity.

 • EDI

  EDI (zkratka z anglického Electronic Data Interchange) – elektronická výměna standardizovaných obchodních dokumentů mezi obchodními partnery. V odvětví automotive jde o nezbytnou technologii, která umožňuje časově přesně vymezené dodávky zboží a vysoce efektivní harmonogram výroby.

   

 • EDIFACT

  EDIFACT (zkratka anglického United Nations/Electronic Data Interchange for Administration,Commerce and Transport) je mezinárodní EDI standard, který vyvinula Organizace spojených národů, aby podpořila obchodní výměnu. Je široce využíván v oblasti maloobchodu a byl přizpůsoben také pro oblast automobilového průmyslu, aby usnadnil globální spolupráci mezi obchodními partnery.

 • ENGDAT

  ENGDAT (zkratka anglického Engineering Data Message) je EDI standard používaný pro elektronickou výměnu souborů CAD (Computer-Aided Design).

 • ERP

  ERP (zkratka anglického Enterprise Resource Planning) je systém pro integraci interních obchodních procesů a zdrojů. Umožňuje lépe porozumět zákazníkům, efektivněji plánovat výrobu a dodávat zboží včas, v rámci stanoveného rozpočtu.

 • eXite

  eXite® je jednou z EDI služeb poskytovaných společností EDITEL. Zahrnuje komplexní řešení EDI, mj. EDI komunikaci, integraci EDI, elektronickou fakturaci, elektronickou archivaci, Business Monitoring a Web EDI.

 • FTP

  FTP (zkratka anglického File Transfer Protocol) je protokol pro přenos dat klient-server závislý na dvou komunikačních kanálech mezi klientem a serverem. Jde o zastaralou formu protokolu, která by se neměla používat pro klíčové aplikace. FTP/S je zabezpečené rozšíření využívající kryptografické protokoly SSL/TLS.

 • HTTP

  HTTP/HTTPS (zkratka anglického Hyper Text Transfer Protocol / Secure) je protokol typu request-response pro webovou komunikaci podporující také šifrovací metodu SSL/TLS. Tvoří základ B2B komunikačních protokolů jako AS2 nebo WS-SOAP.

 • INVOIC

  INVOIC (faktura) je zpráva dle subsetu EDIFACT používaná k výměně fakturačních informací zasílaná dodavatelem zákazníkovi.

 • JIS

  JIS (zkratka anglického Just in Sequence) je strategie řízení zásob, která podporuje režim JIT (Just in time). Díly a součástky se dostanou na výrobní linky přesně v okamžiku (in the sequence), kdy mají být použity. Procesy JIS výrazně zvyšují efektivitu a produktivitu výrobních postupů. Vyžadují výměnu přesných informací o dodání a časovém plánu, které jsou většinou předávány pomocí EDI.

 • JIT

  JIT (zkratka anglického Just in Time) je strategie řízení zásob vyvinutá japonským výrobcem automobilů Toyota v 70. letech 20. století. Na montážních linkách, které se řídí režimem JIT, jsou součástky dodávány až ve chvíli, kdy jsou ve výrobním procesu potřeba, čímž se odbourává potřeba inventur a skladování.

 • OEM

  OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je producent nebo výrobce konečného produktu pro výrobce v automobilovém průmyslu jako jsou Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, TPCA, KIA nebo Jaguar Land Rover (JLR).

 • ODETTE

  Odette (zkratka anglického Organization for Data Exchange Teletransmission in Europe) je celoevropská platforma určená pro spolupráci a služby využívaná pro celý segment automotive. Tato síť si klade za cíl spojovat odborníky z oblasti dodavatelského řetězce a specialisty na technologie, aby tvořila standardy, zaváděla osvědčené postupy a poskytovala služby, které podporují operace v odvětví automotive. Organizace ODETTE vytvořila několik standardizovaných EDI zpráv pro oblast automotive, které jsou široce využívány.

 • OFTP

  OFTP (zkratka anglického Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvořený v roce 1986, který se používá převážně v oblasti automotive a výrobního průmyslu.

 • OFTP2

  OFTP2 (zkratka anglického Odette File Transfer Protocol 2) vytvořila v roce 2007 společnost Data Interchange, jako specifikaci pro bezpečný přenos obchodních dokumentů přes Internet, ISDN a sítě X.25 s doplňkovými možnostmi zabezpečení. OFTP 2 funguje jako spojení mezi bod – bod nebo nepřímo, s využitím VAN (Value Added Network).

 • POP3

  POP3 (zkratka anglického Post Office Protocol 3) je nejnovější verze standardního protokolu pro příjem zpráv e-mailové pošty.

 • RECADV

  RECADV (zkratka anglického RECeiving ADVice) je zpráva v subsetu EDIFACT určená pro zasílání prohlášení o přijetí zboží. Tato zpráva je obzvlášť užitečná v případě, že dodavatel vystavuje fakturu, pro niž RECADV představuje nejpřesnější zdroj informací.

 • SMTP

  SMTP (zkratka anglického Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv e-mailové pošty. Přestože e-mailové servery a další zprostředkovatelé přenosu e-mailové komunikace používají SMTP pro zasílání a příjem e-mailových zpráv, aplikace na uživatelské úrovni obvykle využívají SMTP jen k odesílání zpráv na e-mailový server k jejímu dalšímu přenosu. K vyzvedávání zpráv používají klientské aplikace většinou IMAP nebo POP3.

 • SFTP

  SFTP (zkratka anglického SSH File Transfer Protocol) je síťový protokol, který zprostředkovává přístup k souborům, jejich přenos a správu přes SSH.

 • TIER 1

  Dodavatelé z kategorie TIER 1 jsou výrobci, kteří jednají přímo s OEM. Často jde o významné společnosti jako Bosch, BASF,….

 • TIER 2

  Zatímco dodavatelé z kategorie TIER 1 vytvářejí díly a zařízení, zpravidla nevyrábějí součástky pro montáž jednotlivých částí. Získávají je od dodavatelů z kategorie TIER 2. Ti jednají přímo s dodavateli TIER 1. V určitých případech může dodavatel z kategorie TIER 2 působit v TIER 2 a zároveň dodávat přímo OEM.

 • TIER 3

  Poslední dodavatel na konci či počátku dodavatelského řetězce obvykle poskytuje suroviny, např. ocel. V závislosti na tom, jak složitý je dodavatelský řetězec, může jít o dodavatele z kategorie TIER 3 nebo TIER 4.

 • TRADACOMS

  Tradacoms je raný standard EDI, který se používal převážně ve Velké Británii.

 • VDA

  VDA, Německá asociace automobilového průmyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) je složena z více než 620 členských společností zapojených do výroby pro automobilový průmysl ve Spolkové republice Německo. Členové jsou rozděleni do tří skupin: výrobci automobilů, dodavatelé pro oblast automotive a výrobci přípojných vozidel, speciálních vozidel a autobusů. V rámci VDA v současnosti působí asi 35 pracovních skupin, z nichž některé si ustanovily vlastní podvýbory nebo účelové pracovní skupiny.

 • VDA4905

  VDA4905 je standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos pokynů k dodávce odesílaná od OEM dodavateli. Někdy se používá německý termín Lieferabruf (příkaz k uvolnění).

 • VDA4915

  VDA4915 standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos podrobných odvolávek odesílaná od OEM dodavateli, pro niž se někdy používá německý termín Feinabruf (jemná odvolávka). Standardizovaná EDI zpráva VDA4915/2 je odvolávka založená na zprávě DELINS (Delivery instruction) dle standardu ODETTE.

 • Web EDI

  Web EDI je nákladově efektivní řešení pro malé a středně velké dodavatele, určené pro výměnu EDI zpráv se zákazníky. Z hlediska OEM jde o ideální řešení, které umožňuje zapojení všech obchodních partnerů do EDI, bez ohledu na jejich velikost.

 • X.12

  X.12 je EDI standard definovaný organizací Accredited Standards Committee X12 (známé také pod názvem ASC X12), který je široce využíván ve Spojených státech.

 • XML

  XML (zkratka anglického Extensible Markup Language) je datový formát používaný pro B2B transakce.

Contact Icon

Rádi vám pomůžeme. Prosím, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Contact EDITEL
Jan Molnár EDITEL

Jan Molnár
Sales Manager

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.